DINmicro

DINmicro ir DINmini valdikliai skirti pakeisti katilinėse vis dar naudojamas mechanines reles bei turi labai platų funkcionalumą ir pritaikymą. DINmicro valdiklis turi du išėjimus, DINmini valdiklis turi tris išėjimus, prie kurių, priklausomai nuo naudojimo paskirties, galima pajungti įvairius siurblius arba termogalvas.

DINmicro:

.

DINminiValdiklio paskirties pakeitimas


Valdiklio funkcionalumas ir meniu nustatymai pasikeičia priklausomai nuo pasirinktos valdiklio paskirties. Norint patekti į paskirties pasirinkimo meniu, reikia išjungti valdiklio maitinimą ir jį įjungti laikant nuspaustus mygtukus SEL ir > . Tada mygtukais < ir > keičiama paskirtis. LED ekrane atitinkamai rodoma:

 • bot – Boileris + termostatas (DinMini trečias išėjimas - cirkuliacinis siurblys);
DinMicro instrukcija
DinMini instrukcija
 • Pot – Cirkuliacinis siurblys + termostatas;
DinMicro instrukcija
 • BoP – Cirkuliacinis siurblys + boileris;
DinMicro instrukcija
 • Cob – Boileris + katilo ventiliatorius (DinMini trečias išėjimas - cirkuliacinis siurblys);
DinMicro instrukcija
DinMini instrukcija
 • CoP – Cirkuliacinis siurblys + katilo ventiliatorius;
DinMicro instrukcija
 • PId – Pamaišymo vožtuvo pavara (DinMini trečias išėjimas - cirkuliacinis siurblys);
DinMicro instrukcija
DinMini instrukcija
 • PIL – Ladomato trieigio vožtuvo pavara (DinMini trečias išėjimas - ladomato siurblys);
DinMicro instrukcija
DinMini instrukcija
 • Acu – Cirkuliacinis siurblys + ladomato siurblys (DinMini trečias išėjimas - boilerio valdymas);
DinMicro instrukcija
DinMini instrukcija
 • Cob – Ladomato siurblys + katilo ventiliatorius (DinMini trečias išėjimas - cirkuliacinis siurblys);
DinMicro instrukcija
 • Sol – Saulės kolektorių valdymas;
DinMicro instrukcija
 • bEb – Boileris + elektrinis boilerio tenas;
DinMicro instrukcija
 • t2t – du nepriklausomi termostatai;
DinMicro instrukcija
 • Hbc – dizelinio/dujinio katilo valdymas
DinMicro instrukcija

Jei 20 sekundžių neliečiamas joks mygtukas, automatiškai grįžtama į temperatūrų rodymo režimą.

Daviklių tipo pakeitimas

Galima naudoti įvairių tipų temperatūros daviklius: DS18B20*, PT100, PT1000, NTC 4.7K, NTC 10K ir NTC 49K. Skirtinguose kontaktuose gali būti naudojami skirtingų tipų davikliai. Norint patekti į daviklių tipo nustatymų meniu, reikia išjungti valdiklio maitinimą ir jį įjungti laikant nuspaustus mygtukus SEL ir < . Mygtuku SEL pasirenkamas norimas daviklio numeris, mygtukais < ir > keičiamas daviklio tipas:

 • ds – Skaitmeninis DS18B20 daviklis (veiks tik tam skirtoje valdiklio versijoje);*
 • 47 – NTC 4,7K 3988;
 • 10 – NTC 10K 3988;
 • 49 – NTC 49K 3988;
 • Pt – PT100 arba PT1000 (valdiklis automatiškai atsirenka kuris iš jų pajungtas);

Jei 20 sekundžių neliečiamas joks mygtukas, automatiškai grįžtama į temperatūrų rodymo režimą.

* Valdikliai gaminami trijų modifikacijų: S1 daviklis visose versijose gali būti bet koks, išskyrus DS18B20, o likę davikliai vienoje versijoje tik DS18B20, kitoje - likusių tipų davikliai. Trečia modifikacija - saulės kolektoriams skirtas valdiklis, jame galimi tik trys davikliai, nes S4 kontaktas skirtas paduoti PWM signalą į saulės siurblį. Jei nereikalingas PWM valdymas, saulės kolektoriaus siurblį gali valdyti ir modifikacijos su 4 davikliais.


DINmicro versija A
DINmicro versija D
DINmicro versija S
S1 PT100, PT1000, NTC PT100, PT1000, NTC PT100, PT1000, NTC
S2 PT100, PT1000, NTC DS18B20, PT100, PT1000, NTC DS18B20, PT100, PT1000, NTC
S3 PT100, PT1000, NTC DS18B20, PT100, PT1000, NTC DS18B20, PT100, PT1000, NTC
S4 PT100, PT1000, NTC DS18B20, PT100, PT1000, NTCPWM išėjimas

Specifikacija

Maitinimo įtampa
220V AC
Sunaudojama galia (be siurblių)
1,5W
Leistina pastovi kiekvieno išėjimo apkrova
1A
Matuojamų temperatūrų diapazonas
-40 ° C ... +160 ° C
Matuojamos temperatūros žingsnis
0,1 ° C


Cirkuliacinis siurblys + boileris


Be akumuliacinės talposSu akumuliacine talpa

DINmicro cirkuliacinio siurblio ir boilerio pajungimo instrukcija

Saulės kolektoriaus valdymas
DINmicro saulės kolektoriaus pajungimo instrukcija

Katilo ventiliatorius + cirkuliacinis siurblys


Katilo ventiliatoriaus ir cirkuliacinio siurblio pajungimo instrukcija

Katilo ventiliatorius ir boileris

Katilo ventiliatoriaus ir boilerio pajungimo instrukcija

Katilo ventiliatorius ,boileris ir cirkuliacinis siurblys (DINmini)

Katilo ventiliatoriaus ir boilerio pajungimo instrukcija

Trieigio/ketureigio pavara


Trieigio/keturei