DINmicro

DINmicro valdiklis skirtas pakeisti katilinėse vis dar naudojamas mechanines reles bei turi labai platų funkcionalumą ir pritaikymą. Valdiklis turi du išėjimus, prie kurių, priklausomai nuo naudojimo paskirties, galima pajungti įvairius siurblius arba termogalvas. Vartotojas per meniu gali pasirinkti vieną iš šitų paskirčių:
 • Boileris + termostatas. Pirmas išėjimas valdo siurblį arba termogalvą tarp boilerio ir katilo, antras atlieka kambario termostato funkciją;
 • Cirkuliacinis siurblys + termostatas. Pirmas išėjimas valdo pagrindinį cirkuliacinį siurblį, antras atlieka kambario termostato funkciją. Cirkuliacinis siurblys dirba pagal katilo daviklį, bet naudojant akumuliacinę talpą, galima pridėti daviklį akumuliacinės talpos viršuje, tada siurblys veika pagal abu daviklius;
 • Cirkuliacinis siurblys + boileris. Pirmas išėjimas valdo pagrindinį cirkuliacinį siurblį, antras valdo siurblį arba termogalvą tarp boilerio ir katilo. Cirkuliacinis siurblys dirba pagal katilo daviklį, bet naudojant akumuliacinę talpą, galima pridėti daviklį akumuliacinės talpos viršuje, tada siurblys veika pagal abu daviklius;
 • Boileris + katilo ventiliatorius. Pirmas išėjimas valdo siurblį arba termogalvą tarp boilerio ir katilo, antras valdo katilo ventiliatorių. Valdiklis moka švelniai reguliuoti ventiliatoriaus sūkius;
 • Cirkuliacinis siurblys + katilo ventiliatorius. Pirmas išėjimas valdo pagrindinį cirkuliacinį siurblį, antras valdo katilo ventiliatorių. Valdiklis moka švelniai reguliuoti ventiliatoriaus sūkius. Cirkuliacinis siurblys dirba pagal katilo daviklį, bet naudojant akumuliacinę talpą, galima pridėti daviklį akumuliacinės talpos viršuje, tada siurblys veika pagal abu daviklius;
 • Pamaišymo vožtuvo pavara. Valdo trilaides pavaras ant keturšakio ar trišakio vožtuvo. Pajungus lauko daviklį, gali pagal lauką keisti paduodamo į kolektorius termofikato temperatūrą (lauko izoterminė kreivė), o pajungus vidaus daviklį - dar ir pagal vidaus temperatūrą;
 • Ladomato trieigio vožtuvo pavara. Reguliuoja katilo grįžtamą temperatūrą;
 • Cirkuliacinis siurblys + ladomato siurblys. Skirta sistemoms su akumuliacinėmis talpomis. Pirmas išėjimas valdo pagrindinį cirkuliacinį siurblį, antras valdo ladomato siurblį. Cirkuliacinis siurblys dirba pagal katilo daviklį, bet naudojant akumuliacinę talpą, galima pridėti daviklį akumuliacinės talpos viršuje, tada siurblys veika pagal abu daviklius;
 • Saulės kolektoriaus valdymas. Tai idealus valdiklis bet kokio tipo saulės kolektorių sistemoms valdyti. Gali valdyti tiek tradicinius siurblius, netgi gali keisti jų debitą, tiek intelektualius A klasės siurblius, tiek šiuolaikinius saulės sistemoms skirtus siurblius, kurių debitas reguliuojamas PWM signalu. Antrasis išėjimas naudojamas boilerio šilumos pertekliaus nuvedimui.
.

Valdiklio paskirties pakeitimas

Valdiklio meniu nustatymai pasikeičia priklausomai nuo pasirinktos paskirties. Norint patekti į paskirties pasirinkimo meniu, reikia išjungti valdiklio maitinimą ir jį įjungti laikant nuspaustus mygtukus SEL ir > . Tada mygtukais < ir > keičiama paskirtis. LED ekrane atitinkamai rodoma:

 • bot – Boileris + termostatas;
 • Pot – Cirkuliacinis siurblys + termostatas;
 • BoP – Cirkuliacinis siurblys + boileris;
 • Cob – Boileris + katilo ventiliatorius;
 • CoP – Cirkuliacinis siurblys + katilo ventiliatorius;
 • PId – Pamaišymo vožtuvo pavara;
 • PIL – Ladomato trieigio vožtuvo pavara;
 • Acu – Cirkuliacinis siurblys + ladomato siurblys;
 • Sol – Saulės kolektorių valdymas;
 • bEb – Boileris + elektrinis boilerio tenas;
Jei 20 sekundžių neliečiamas joks mygtukas, automatiškai grįžtama į temperatūrų rodymo režimą.

Daviklių tipo pakeitimas

Galima naudoti įvairių tipų temperatūros daviklius: DS18B20*, PT100, PT1000, NTC 4.7K, NTC 10K ir NTC 49K. Skirtinguose kontaktuose gali būti naudojami skirtingų tipų davikliai. Norint patekti į daviklių tipo nustatymų meniu, reikia išjungti valdiklio maitinimą ir jį įjungti laikant nuspaustus mygtukus SEL ir < . Mygtuku SEL pasirenkamas norimas daviklio numeris, mygtukais < ir > keičiamas daviklio tipas:

 • ds – Skaitmeninis DS18B20 daviklis (veiks tik tam skirtoje valdiklio versijoje);*
 • 47 – NTC 4,7K;
 • 10 – NTC 10K;
 • 49 – NTC 49K;
 • Pt – PT100 arba PT1000 (valdiklis automatiškai atsirenka kuris iš jų pajungtas);

Jei 20 sekundžių neliečiamas joks mygtukas, automatiškai grįžtama į temperatūrų rodymo režimą.

* Valdikliai gaminami trijų modifikacijų: S1 daviklis visose versijose gali būti bet koks, išskyrus DS18B20, o likę davikliai vienoje versijoje tik DS18B20, kitoje - likusių tipų davikliai. Trečia modifikacija - saulės kolektoriams skirtas valdiklis, jame galimi tik trys davikliai, nes S4 kontaktas skirtas paduoti PWM signalą į saulės siurblį. Jei nereikalingas PWM valdymas, saulės kolektoriaus siurblį gali valdyti ir modifikacijos su 4 davikliais.


DINmicro versija A
DINmicro versija D
DINmicro versija S
S1 PT100, PT1000, NTC PT100, PT1000, NTC PT100, PT1000, NTC
S2 PT100, PT1000, NTC DS18B20, PT100, PT1000, NTC DS18B20, PT100, PT1000, NTC
S3 PT100, PT1000, NTC DS18B20, PT100, PT1000, NTC DS18B20, PT100, PT1000, NTC
S4 PT100, PT1000, NTC DS18B20, PT100, PT1000, NTCPWM išėjimas

Specifikacija

Maitinimo įtampa
220V AC
Sunaudojama galia (be siurblių)
1,5W
Leistina pastovi kiekvieno išėjimo apkrova
1A
Matuojamų temperatūrų diapazonas
-40 ° C ... +160 ° C
Matuojamos temperatūros žingsnis
0,1 ° C


Cirkuliacinis siurblys + boileris


Be akumuliacinės talposSu akumuliacine talpa

DINmicro cirkuliacinio siurblio ir boilerio pajungimo instrukcija

Saulės kolektoriaus valdymas
DINmicro saulės kolektoriaus pajungimo instrukcija

Katilo ventiliatorius + cirkuliacinis siurblys


Katilo ventiliatoriaus ir cirkuliacinio siurblio pajungimo instrukcija

Katilo ventiliatoriaus ir boilerio pajungimo instrukcija

Trieigio/ketureigio pavara


Trieigio/ketureigio pavaros pajungimo instrukcija

Boileris ir elektrinis boilerio tenas


Boilerio ir elektrinio boilerio teno pajungimo instrukcija
Svarbu! Elektrinį boilerio teną prie valdiklio jungti galima tik per relę arba magnetini jungtuvą!!!