IN10Ntc

DIN3 valdiklių serija skirta dirbti su skaitmeniniais DALLAS temperatūros davikliais DS18B20 (palaiko ir senus mažesnio tikslumo DS18S20), kurie jungiasi trilaide vytos poros linija. Tačiau yra objektų, kuriuose paklota dvilaidė instaliacija, arba jau sumontuoti seno tipo analoginiai NTC davikliai ir nėra galimybės jų pakeisti. Taipogi komunikacija su analoginiais NTC davikliais labiau atspari  trukdžiams nuo įvairios pramoninės įrangos. Kad būtu galima pajungti tokius seno tipo analoginius NTC daviklius prie valdiklio, buvo sukurtas išplėtimo modulis IN10Ntc.Prie jo galima pajungti iki 10 vnt. NTC daviklių, o tokių modulių prie valdiklio - net iki 4 vnt. Taigi, DIN3 valdiklis gali vienu metu "matyt" iki 40 vnt. NTC daviklių. Modulis moka matuoti bet kurio tipo NTC daviklius, tereikia žinoti du daviklį apibrėžiančius parametrus T25 (daviklio varža prie 25C) ir varžos pokyčio koeficientą. Moduliai jungiasi prie 1W2 (one wire antras portas) magistralės, tuo pat metu prie magistralės galima jungti ir skaitmeninius daviklius DS18B20. Moduliai gali būti skirtingose pastato vietose, kas sumažina išlaidas instaliacijai.

Pastaba: Su išplėtimo moduliu bendrauja tik antras 1W prievadas. Pajungus prie kitų moduliai nebus matomi.Jei naudojama daugiau negu vienas IN10Ntc modulis, reikia nuimti modulio apatini dangtelį ir lydmetalio lašu užlituoti atitinkamą modulio identifikatorių id:

 idSJ1 SJ2 SJ3valdiklio
meniu punktas
 0 atviras
 atviras atviras modulis Nr.1
 1 sulituotas
 atviras atviras
 modulis Nr.2
 2 atviras sulituotas
 atviras modulis Nr.3
 3 sulituotas sulituotas atviras modulis Nr.4

Specifikacija


Maitinimo įtampa:
 5V
 Jungiamų daviklių kiekis:
 10
 Daviklių tipas:
 NTC
 Daviklių R25 varža:
1K...100K
 Daviklių Beta koeficientas:
 2700...5500
Konfigūravimas


Pirmiausia valdiklio Meniu-nustatymai-sisteminiai nurodome, kiek NTC modulių naudosime:Tada Meniu-nustatymai-daviklių išpl. pasirenkame norimą modulį ir spaudžiame Enter:Einant per meniu aukštyn/žemyn pasirenkam norimo daviklio reikalingą parametrą. Apibraukta - IN10Ntc modulio atitinkamas įėjimas (S1-S10):Visi NTC davikliai gali būti skirtingi. Tad prie kiekvieno nurodome jo individualius parametrus. R0 - temperatūra prie +25C:Beta - daviklio varžos pokyčio koeficientas:Toliau - konkretaus modulio daviklio priskyrimas konkrečiam valdiklio daviklio numeriui.
Čia parodoma, ar valdiklio kanalas priskirtas. Raidė M parodo kad modulio daviklis jau priskirtas konkrečiam valdiklio kanalui,simbolis "-" rodo kad nepriskirta niekur ir valdiklio kanalas laisvas:Čia parodoma, kuris valdiklio daviklio numeris (kanalas) pasirinktas. Jei daviklis nepriskirtas, paspaudus mygtuką ENTER daviklį priskiriame, jei priskirtas - mygtuku ENTER daviklį atjungiame