Universalus šilumos ūkio valdiklis DINPro

 • Valdo sistemas, turinčias iki keturių katilų;
 • Valdiklis turi dvidešimt vieną 220V 1A išėjimą, skirtus tiesiogiai valdyti cirkuliacinius siurblius, trieigio (ketureigio) vožtuvo pavaras, servo pavaras, elektrines termogalvas ir .t.t.. Bet kuri valdiklio išvadą galima priskirti bet kuriam išėjimui, užsiduoti išėjimo inversiją;
 • Operuoja 32 išėjimais, dvidešimt vienas ant paties valdiklio, likusius galima nukreipti į išplėtimo modulius arba universalius išvadus D1...D7;
 • Dešimt universalių loginio lygio įėjimų/išėjimų D1...D7, skirtu į valdiklį paduoti išorinius signalus arba per papildomus raktus pajungti papildomus išėjimus. D1...D4 išvadai gali generuot PWM signalą, kuris skirtas tiesiogiai valdyt Grundfoss UPM3 siurblių debitą;
 • Jungiama iki 64 skaitmeninių temperatūros daviklių DS18B20 (rekomenduojami, didelio tikslumo) arba DS18S20 (nerekomenduojami, senas modelis, mažiau tikslūs). Daviklių grandinės optiškai atrištos nuo valdiklio.
 • Iki dviejų analoginių daviklių PT100 arba PT1000 trilaidžime arba dvilaidžiame jungime. Valdiklis automatiškai atsirenka kurio tipo daviklis pajungtas. PT100 paprastai naudojamas matuoti kamino temperatūrai, PT1000  - saulės kolektoriuje. Bet galima abiejose vietose naudoti bet kurio tipo daviklius; 
 • Iki keturių skaitmeninių santykinės oro drėgmės daviklių DHT22, jungiamu per universalius įėjimus D4 ... D7;
 • Du analoginiai 0... 5V iėjimai;
 • Keturi analoginiai 0 ... 10V išėjimai;
 • Iki trijų cirkuliacinių siurblių valdymas per specializuotas funkcijas, naudojant paprastus siurblius galimas debito reguliavimas kaistant arba auštant katilui;
 • Neribotas papildomu kolektoriaus cirkuliacinių siurblių  kiekis - siurbliai įjungiami jei atidaromas nors vienas kolektoriaus kontūras;
 • Saulės kolektoriaus kontūro siurblio valdymas:
iki keturių saulės kolektorių daviklių,
reguliuojamas debitas (valdiklis reguliuoja siurblio sūkius),
šilumos pertekliaus nuvedimas iš saulės vandens šildytuvo,
siurblio stabdymas kolektoriaus temperatūrai viršijus garavimo tašką,
turint srauto skaitiklį paskaičiuojama momentinė atiduodama kolektoriaus galia;
 • Trijų nepriklausomų trieigio (ketureigio) vožtuvo pavarų valdymas (trilaidžiame jungime per 220V arba proporcinės 0-10V per DAC išėjimus), palaikant kolektoriaus temperatūras, naudojant PI algoritmą (tik su proporcinėmis pavaromis):
užduotos kolektoriaus temperatūros korekcija pagal lauko temperatūrą,
užduotos kolektoriaus temperatūros korekcija pagal užduota vidaus daviklį,
automatinė optimalios užduotos kolektoriaus temperatūros paieška,
užduotos kolektoriaus temperatūros keitimas pagal kalendorių;
 • Vandens šildytuvo (boilerio) valdymas su galimybe blokuoti šildymą nuo katilo esant aktyviai saulei;
 • Vandens šildytuvo funkcija gali inicijuoti granulinio arba dujinio katilo ar šilumos siurblio pasileidimą;
 • Vandens šildytuvo elektrinio teno valdymas:
iki trijų temperatūros daviklių šildytuve,
kai šildo katilas, elektrinis tenas atjungiamas,
jei nepakanka katilo galios ir trūksta šilto vandens, papildomai įjungiamas tenas,
pagal kalendorių galima užduoti skirtinga vandens temperatūrą skirtinam paros ar savaitės metui; 
 • Trijų trilaidžių servo pavarų valdymas su laiko kontrole, kai į pavarą įtampa paduodama nuo keliu sekundžių iki kelių minučių;
 • Neribotas trilaidžių servo pavarų kiekis be laiko kontrolės, kai įtampa paduodama pastoviai į atidarymą arba uždarymą;
 • Katilo ventiliatoriaus valdymas švelniai reguliuojant ventiliatoriaus sūkius, naudojant PI algoritmą;
 • Katilo oro sklendės valdymas 0-10V signalu per DAC išėjimą, naudojant PI algoritmą;
 • Ladomato siurblio valdymas. Jei ladomatas padarytas iš siurblio ir trieigės pavaros - valdo ir siurblį ir pavarą (sistemoje ketvirta trieigė pavara, valdo ir 220V trilaides pavaras, ir 0-10V pavaras per DAC išėjimą) su papildomomis funkcijomis:
gęstant katilui persuka pavarą į sistemą, kad pilnai išnaudoti likutinę katilo šilumą, taip prailginant sistemos darbą iki dviejų valandų,
išnaudojus likutinę šilumą pilnai persuka pavarą į katilo išėjimą, taip užkertant kelia parazitiniam srautui per katilą akumuliacinės talpos iškrovimo metu;
 • Akumuliacinės talpos valdymas:
gali valdyti iki trijų akumuliacinių talpu,
iki keturių temperatūros daviklių kiekvienoje talpoje,
talpas galima kaskaduoti, kai kraunama arba iškraunama tik viena talpa, ja pakrovus - kraunama sekanti ir t.t.,
kaskadavimas nepriklausomai įjungiamas/išjungiamas tiek pakrovimui, tiek iškrovimui,
skaičiuojamas kiekvienos talpos įkrovos galia kilovatvalandėmis;
 • Trys "Termo komparatorius" (palyginimo funkcijos);
 • Skysto kuro padavimo įrangos valdymas;
 • Interjero/eksterjero apšvietimo valdymas: 
pagal laiką ir datą nustato oficialų saulės leidimosi ir tekėjimo laiką ir pagal jį junginėja apšvietimą,
galimas įjungimo ir išjungimo laiko postūmis iki +/- 125 minučių,
pagal kalendorių arba laikrodį papildomai galima blokuoti arba įjungti apšvietimą;
 • 16 nepriklausomų grindinių kontūrų arba radiatorių kolektoriaus galvų valdymas:
kiekvienai patalpoje galimi vienas arba du davikliai (betoninėse grindyse ir ore),
nepriklausomai galima užduoti kiekvienos patalpos temperatūrą visai savaitei kiekvienos dienos kiekvienai valandai,
temperatūros gali junginėtis automatiškai arba vartotojas gali keisti rankomis,
užduota patalpos arba grindų betono temperatūra fiksuota arba gali keistis pagal izoterminę kreivę (korekcija pagal vidaus ir/arba lauko daviklius);
 • 128 universalios funkcijos, per loginius dėsnius galinčios sąveikauti su dauguma specializuotų funkcijų arba išėjimų, taip neribotai išplėsdamos valdiklio funkcionalumą;
 • Galimybė pajungti išorinį LAN modulį;
 • Galimybe pajungti papildomą grafinį displėjų;
 • Meniu lietuviu,rusų ir anglų kalbomis;
 • Galimybe užrakinti nustatymų meniu su PIN kodu;
 • Avarinės funkcijos:
katilo temperatūrai pasiekus avarinę visi išėjimai gali būti sukomutuoti į reikiamą schemą kad nuvesti šilumą nuo katilo,
saulės kolektoriaus temperatūrai pasiekus avarinę  visi išėjimai gali būti sukomutuoti į reikiamą schemą kad nuvesti šilumą nuo saulės vandens šildytuvo,
 • "Green" funkcija - jei katilas šaltas ir akumuliacinės iškrautos nuimama įtampa nuo išėjimų nepriklausomai nuo inversijos.
 • Garsinis signalas suveikus avarinėms funkcijoms arba kaminui viršijus nurodytą ribą.

Specifikacija:


Maitinimas:  12...16V AC/DC
 Sunaudojama galia 7W
 Programuojamų išėjimų skaičius valdiklyje: 21
 išplėtimo modulyje EX10: 10
 iš viso: 32
 Išėjimų apkrovos srovė: 1A (išėjimui)
 Maksimalus skaitmeninių termodaviklių kiekis: 64
 Analoginių daviklių PT100/PT1000 kiekis: 2
 Skaitmeninių santikinės drėgmės daviklių DHT22 kiekis:   4
 Analoginių daviklių PT100/PT1000 kiekis: 2
 Optiškai atrištų one wire prievadų kiekis: 3
 Optiškai neatrištų one wire prievadų kiekis: -
 Analoginiai įėjimai: 2
 Analoginiai išėjimai 0-10V: 4
 Universalių prievadų Dx kiekis (su PWM galimybe): 10 (4)
 Galimybė į vidų įdėti LAN modulį: Taip
 USB pajungimas į kompiuterį: Taip
 RS232 jungtys: 2
 RS232 Nr.1 parametrai: 8N1 9600 ...115200
 RS232 Nr.2 parametrai: 8N1 115200
 Matmenys, mm:                                                       plotis: 153 (9 din)
 aukštis: 90
 gylis: 58

Instrukcija online


Panaudojimo pavyzdžiai

Minimalistinė katilinė.

Katilinė su bet kokio tipo katilu: kieto kuro, granuliniu, dujiniu, šilumos siurbliu ir kitais. Valdiklio turi 21 išėjimą, kurių pakanka valdyti ketureigio vožtuvo pavarą (galima valdyt trilaidę, naudojanti du 220V išėjimus, arba proporcinę pavarą, naudojant DAC išėjimą), cirkuliacinį siurblį, boilerį, jei reikia, katilo ventiliatorių, ir lieka dar nemažai išėjimų kolektoriaus kontūrų valdymui. Jei nenaudojamas katilo ventiliatorius, kamino daviklis algoritmams nereikalingas, jį galima dėti tik dėl informacijos.


D1 – Valdiklis DIN3Pro.
T1 – Katilo temperatūros daviklis DS18B20. Montuojamas katilo išėjime.
T2 – Kolektoriaus temperatūros daviklis DS18B20. Montuojamas už ketureigio vožtuvo ant vamzdžio, einančio į kolektorių.
T3 – Boilerio temperatūros daviklis DS18B20. Montuojamas boilerio viršuje.
T4 – Kamino temperatūros daviklis PT100 / PT1000. Svarbu: daviklis turi būti sertifikuotas dirbti bent iki 500C.
T5 – Lauko temperatūros daviklis DS18B20. Sumažinti aplinkos įtakai valdiklis leidžia naudot iki trijų lauko daviklių. Jei naudojamas vienas, rekomenduojama montuoti šiaurinėje pastato pusėje. Jei daugiau - skirtingose pastato pusėse.
T6...T15 - Patalpų oro ir grindų davikliai. Jei naudojamas grindinis šildymas, pats efektyviausias valdymo metodas naudojant ir grindų ir oro daviklius, bet galima valdyti ir su vienu.

K1 – Ketureigis vožtuvas su elektrine pavara. Jo paskirtis - atskirti aukštatemperatūrį katilo vandens kontūrą nuo žematemperatūrio kolektoriaus kontūro. Plačiau . Rekmenduojame naudoti LK830 DN32 . Galima naudoti tiek trilaidę 220V pavarą, tiek proporcinę, valdoma 0-10V signalu per DAC1 ... DAC4 išvadą. Proporcinės pavaros atveju valdiklis žino jos esamą padėtį, tad gali naudot pilnaverti matematini modeli PI (proporcinis-integralinis) algoritmui.
S1 – Cirkuliacinis siurblys. Plačiau .Rekomenduojame naudoti ALPHA2-25-60 . Tai ne tik ekonomiškas A klasės siurblys, kuris per du sezonus sutaupys tiek elektros, kiek jis pats kainuoja, bet, užsidarius patalpų termostatiniams vožtuvams automatiškai sumažina savo debitą, taip taupydami kurą ir didindami komfortą.
V1 – Papildymo ventilis.
V2 – Išsiplėtimo bakelio ventilis.
V3 – Boilerio ventilis su elektrine NO tipo termogalva. Vožtuvo paskirtis trejopa: leidžia greičiau įkaist katilui jį užkūrus (kol katilais neįkaista, vožtuvas uždarytas), apsaugo rankas nuo nusideginimo perkarštu vandeniu (uždaromas boileriui pasiekus užduotą temperatūrą) bei svarbiausias tikslas - lygina katilo ir boilerio temperatūras ir atidaromas tik tada, kai katilas karštesnis už boilerį. Rekomenduojame naudoti DN20 arba DN25 HEIMEIER  vožtuvą su HONEYWELL MT8  elektrinę termogalvą, kuri turi aukštą darbinę temperatūrą. Plačiau
V4 ... V8 – Kolektoriaus elektrinės NO tipo termogalvos (jei reikia). Rekomenduojamos arba aukščiau minėtos HONEYWELL MT8  arba pigesnės DANFOSS TWA  elektrinės termogalvos. DANFOSS TWA  termogalvų darbinė temperatūra iki 65C, tuo tarpu HONEYWELL MT8   - gerokai aukštesnė. Kolektoriuje temepratūra nėra aukšta, tad tinka abi.  Plačiau.
F1 – Grubaus valymo filtras.
A1 – Avarinis slėgio vožtuvas. Iki dviejų aukštų pastatams naudotinas 1,8 baro vožtuvas. Dėl apsaugos padidinimo dažnai sistemoje dedami du tokie vožtuvai.
N1, N2 – Automatiniai nuorinimo vožtuvai.
M1 – Monometras.
C1 – Katilo ventiliatorius (jei katilas su ventiliatoriumi). Valdiklis moka valdyti tiek paduodanti, tiek ištraukianti ventiliatorius arba kamine sumontuotą dūmsiurbę. Plačiau


Katilinė su saulės kolektoriumi.

Katilinė su bet kokio tipo katilu: kieto kuro, granuliniu, dujiniu, šilumos siurbliu ir kitais. Valdiklio išėjimų pakanka valdyti ketureigio vožtuvo pavarą (galima valdyt trilaidę, naudojanti du 220V išėjimus, arba proporcinę pavarą, naudojant DAC išėjimą), cirkuliacinį siurblį, boilerį, jei reikia, katilo ventiliatorių, saulės kolektoriaus siurblį (galima naudoti tiek "klasikinį" siurblį, valdoma per 220V išėjimus, arba šiuolaikinį UPM3 Hibrid solar, valdomą PWM signalu per D1...D4 išvadus). Jei nenaudojamas katilo ventiliatorius, kamino daviklis algoritmams nereikalingas, jį galima dėti tik dėl informacijos. Prie apatinio boilerio gyvatuko pajungtas saulės kolektorius, katilas boilerį šildo per viršutinį gyvatuką. Tai tradicinė kombinuoto boilerio jungimo hidraulinė schema. Tokiu būdu katilas gali šildyti tik viršutinę boilerio dalį, neišnaudojant jo tūrio. Šiai problemai spręsti skirtas siurblys S3, kuris iš boilerio viršaus sušildytą karštą vandenį permeta į boilerio apačią, tad užkaitinamas visas tūris. Šio siurblio valdymui valdiklyje naudojamas specialus, mūsų sukurtas algoritmas


D1 – Valdiklis DIN3Pro
T1 – Katilo temperatūros daviklis DS18B20. Montuojamas katilo išėjime.
T2 – Kolektoriaus temperatūros daviklis DS18B20. Montuojamas už ketureigio vožtuvo ant vamzdžio, einančio į kolektorių.
T3 – Boilerio temperatūros daviklis DS18B20. Montuojamas boilerio viršuje.
T4 – Kamino temperatūros daviklis PT100 / PT1000. Svarbu: daviklis turi būti sertifikuotas dirbti bent iki 500C.
T5 – Lauko temperatūros daviklis DS18B20. Sumažinti aplinkos įtakai valdiklis leidžia naudot iki trijų lauko daviklių. Jei naudojamas vienas, rekomenduojama montuoti šiaurinėje pastato pusėje. Jei daugiau - skirtingose pastato pusėse.
T6 – Apatinis boilerio temperatūros daviklis DS18B20.
T7 - Saulės kolektoriaus temperatūros daviklis PT1000. Jo konstrukcija iki 200C.
T8...T17 - Patalpų oro ir grindų davikliai. Jei naudojamas grindinis šildymas, pats efektyviausias valdymo metodas naudojant ir grindų ir oro daviklius, bet galima valdyti ir su vienu.

K1 – Ketureigis vožtuvas su elektrine pavara. Jo paskirtis - atskirti aukštatemperatūrį katilo vandens kontūrą nuo žematemperatūrio kolektoriaus kontūro. Plačiau . Rekmenduojame naudoti LK830 DN32  Galima naudoti tiek trilaidę 220V pavarą, tiek proporcinę, valdoma 0-10V signalu per DAC1 ... DAC4 išvadą. Proporcinės pavaros atveju valdiklis žino jos esamą padėtį, tad gali naudot pilnaverti matematini modeli PI (proporcinis-integralinis) algoritmui.
S1 – Cirkuliacinis siurblys. Plačiau .Rekomenduojame naudoti ALPHA2-25-60 . Tai ne tik ekonomiškas A klasės siurblys, kuris per du sezonus sutaupys tiek elektros, kiek jis pats kainuoja, bet, užsidarius patalpų termostatiniams vožtuvams automatiškai sumažina savo debitą, taip taupydami kurą ir didindami komfortą.
S2 – Saulės kolektoriaus cirkuliacinis siurblys. Naudojamas paprastas "klasikinis" siurblys arba saulės siurblinė stotelė, jungiamas per 220V išėjimą, arba šiuolaikinis A klasės siurblys GRUNDFOSS UPM  arba saulės stotelė su tokiu siurbliu. Pastarasis siurblys gali švelniai reguliuot debitą valdant jį PWM signalu iš D1...D4 valdiklio išvado. Plačiau.
S3 - Boilerio geriamo vandens recirkuliacijos siurblys. Prie apatinio boilerio gyvatuko pajungtas saulės kolektorius, katilas boilerį šildo per viršutinį gyvatuką. Tai tradicinė kombinuoto boilerio jungimo hidraulinė schema. Tokiu būdu katilas gali šildyti tik viršutinę boilerio dalį, neišnaudojant jo tūrio. Šiai problemai spręsti skirtas siurblys S3, kuris iš boilerio viršaus sušildytą karštą vandenį permeta į boilerio apačią, tad užkaitinamas visas tūris. Šio siurblio valdymui valdiklyje naudojamas specialus, mūsų sukurtas algoritmas. Plačiau.
V1 – Papildymo ventilis.
V2 – Išsiplėtimo bakelio ventilis.
V3 – Boilerio ventilis su elektrine NO tipo termogalva. Vožtuvo paskirtis trejopa: leidžia greičiau įkaist katilui jį užkūrus (kol katilais neįkaista, vožtuvas uždarytas), apsaugo rankas nuo nusideginimo perkarštu vandeniu (uždaromas boileriui pasiekus užduotą temperatūrą) bei svarbiausias tikslas - lygina katilo ir boilerio temperatūras ir atidaromas tik tada, kai katilas karštesnis už boilerį. Rekomenduojame naudoti DN20 arba DN25 HEIMEIER  vožtuvą su HONEYWELL MT8  elektrinę termogalvą, kuri turi aukštą darbinę temperatūrą. Plačiau.
V4 ... V8 – Kolektoriaus elektrinės NO tipo termogalvos (jei reikia). Rekomenduojamos arba aukščiau minėtos HONEYWELL MT8  arba pigesnės DANFOSS TWA  elektrinės termogalvos. DANFOSS TWA  termogalvų darbinė temperatūra iki 65C, tuo tarpu HONEYWELL MT8   - gerokai aukštesnė. Kolektoriuje temepratūra nėra aukšta, tad tinka abi.  Plačiau.
F1 – Grubaus valymo filtras.
A1 – Avarinis slėgio vožtuvas. Iki dviejų aukštų pastatams naudotinas 1,8 baro vožtuvas. Dėl apsaugos padidinimo dažnai sistemoje dedami du tokie vožtuvai.
N1, N2 – Automatiniai nuorinimo vožtuvai.
M1 – Monometras.
C1 – Katilo ventiliatorius (jei katilas su ventiliatoriumi). Valdiklis moka valdyti tiek paduodanti, tiek ištraukianti ventiliatorius arba kamine sumontuotą dūmsiurbę. Plačiau


Katilinė su saulės kolektoriumi ir akumuliacine talpa.

Skirta valdyti katilinę su bet kokio tipo katilu: kieto kuro, granuliniu, dujiniu, šilumos siurbliu ir kitais. Valdiklio išėjimų pakanka valdyti trieigio vožtuvo pavarą (galima valdyt trilaidę, naudojanti du 220V išėjimus, arba proporcinę pavarą, naudojant DAC išėjimą), cirkuliacinį siurblį, boilerį, jei reikia, katilo ventiliatorių, saulės kolektoriaus siurblį (galima naudoti tiek "klasikinį" siurblį, valdoma per 220V išėjimus, arba šiuolaikinį UPM3 Hibrid solar, valdomą PWM signalu per D1...D4 išvadus), akumuliacines talpas (iki trijų talpų). Kamino daviklis būtinas dėl ladomato ir akumuliacinės algoritmų. Prie apatinio boilerio gyvatuko pajungtas saulės kolektorius, katilas boilerį šildo per viršutinį gyvatuką. Tai tradicinė kombinuoto boilerio jungimo hidraulinė schema. Tokiu būdu katilas gali šildyti tik viršutinę boilerio dalį, neišnaudojant jo tūrio. Šiai problemai spręsti skirtas siurblys S3, kuris iš boilerio viršaus sušildytą karštą vandenį permeta į boilerio apačią, tad užkaitinamas visas tūris. Šio siurblio valdymui valdiklyje naudojamas specialus, mūsų sukurtas algoritmas. Akumuliacinės talpos jungiamos per elektrotermines pavaras, kurios leidžia realizuot mūsų sukurtus talpų kaskadavimo ir "katilo išsiurbimo" algoritmus. Prieš abu ladomato įėjimus rekomenduojame dėti filtrus, be jų apsinešus ladomato kapsulei pastaroji gali prilipti, ko pasėkoje arba katilas negalės užkaist arba, kas blogiau, perkais.

Su "tradiciniu" ladomatu


Su "savadarbiu" ladomatu. Tokia schema žymiai efektyviau palaiko katilo darbo režimą


Su valdoma oro sklende. Valdiklis reguliuoja oro srautą, patenkanti į katilą. Katilui užgesus, kai sistema pereina į "katilo išsiurbimo" režimą ir kai stovi šaltas, oro sklendė pilnai uždaryta, taip sumažinamas skersvėjis per katilą į kaminą ir prailginamas ataušimo laikas, pakuroje ilgiau palieka aktyvios žarijos
D1 – Valdiklis DIN3A
T1 – Katilo temperatūros daviklis DS18B20. Montuojamas katilo išėjime.
T2 – Kolektoriaus temperatūros daviklis DS18B20. Montuojamas už ketureigio vožtuvo ant vamzdžio, einančio į kolektorių.
T3 – Boilerio temperatūros daviklis DS18B20. Montuojamas boilerio viršuje.
T4 – Kamino temperatūros daviklis PT100 / PT1000. Svarbu: daviklis turi būti sertifikuotas dirbti bent iki 500C.
T5...T8 – Pirmos akumuliacinės talpos temperatūros davikliai davikliai
T9...T12 – Antros akumuliacinės talpos davikliai
T13...T16 – Trečios akumuliacinės talpos davikliai
T17...T26 - Patalpų oro ir grindų davikliai. Jei naudojamas grindinis šildymas, pats efektyviausias valdymo metodas naudojant ir grindų ir oro daviklius, bet galima valdyti ir su vienu.
T27 – Lauko temperatūros daviklis DS18B20
T28 – Saulės kolektoriaus temperatūros daviklis PT1000
T29 – Apatinis boilerio temperatūros daviklis DS18B20
T30 – Namo geriamo vandens recirkuliacinės linijos grįžtamo srauto temperatūros daviklis
T31 – Katilo įėjimo temperatūros daviklis. Pagrindinis daviklis "savadarbio" ladomato darbui

K1 – Trieigis vožtuvas su elektrine pavara. Jo paskirtis - sumažinti iš akumuliacinės išeinančio vandens temperatūrą. Plačiau . Rekmenduojame naudoti LK840 DN32 arba DN25.  Ant vožtuvo dedama trilaidė 220V arba proporcinė 0-10V valdoma pavara. Rekomenduojame DANFOSS AMB162/AMB162 arba LK950 (proporcinė LK950P) pavarą.
K2 – Trieigis vožtuvas su elektrine pavara. Jo paskirtis - Reguliuoti į katilą ateinančio vandens temperatūrą. "Katilo išsiurbimo" metu pavara pilnai atidaroma paleidžiant visą srautą iš sistemos per katilą, akumuliacinių iškrovimo metu - pilnai uždaroma, taip apsaugant sistemą nuo parazitinio srauto per katilą.  Plačiau . Rekmenduojame naudoti LK840 DN32.  Ant vožtuvo dedama trilaidė 220V arba proporcinė 0-10V valdoma pavara. Rekomenduojame DANFOSS AMB162/AMB162 arba LK950 (proporcinė LK950P) pavarą. Ladomate žymiai geriau naudot proporcinę pavarą.
S1 – Cirkuliacinis siurblys. Plačiau .Rekomenduojame naudoti ALPHA2-25-60 . Tai ne tik ekonomiškas A klasės siurblys, kuris per du sezonus sutaupys tiek elektros, kiek jis pats kainuoja, bet, užsidarius patalpų termostatiniams vožtuvams automatiškai sumažina savo debitą, taip taupydami kurą ir didindami komfortą.
S2 – Saulės kolektoriaus cirkuliacinis siurblys. Naudojamas paprastas "klasikinis" siurblys arba saulės siurblinė stotelė, jungiamas per 220V išėjimą, arba šiuolaikinis A klasės siurblys GRUNDFOSS UPM  arba saulės stotelė su tokiu siurbliu. Pastarasis siurblys gali švelniai reguliuot debitą valdant jį PWM signalu iš D1...D4 valdiklio išvado. Plačiau.
S3 - Boilerio geriamo vandens recirkuliacijos siurblys. Prie apatinio boilerio gyvatuko pajungtas saulės kolektorius, katilas boilerį šildo per viršutinį gyvatuką. Tai tradicinė kombinuoto boilerio jungimo hidraulinė schema. Tokiu būdu katilas gali šildyti tik viršutinę boilerio dalį, neišnaudojant jo tūrio. Šiai problemai spręsti skirtas siurblys S3, kuris iš boilerio viršaus sušildytą karštą vandenį permeta į boilerio apačią, tad užkaitinamas visas tūris. Šio siurblio valdymui valdiklyje naudojamas specialus, mūsų sukurtas algoritmas. Plačiau.
S4 – Namo geriamo vandens recirkuliacinis siurblys (rekomenduojame GRUNDFOSS UPM3 PWM, kai linijoje grįžtantis vanduo sušyla, valdiklis sumažina srautą iki keliu procentų)
S5 – Krovimo mazgo cirkuliacinis siurblys (ALPHA2L-25-60 arba paprastas UPM3 su fiksuotu srautu)
V1 – Papildymo ventilis.
V2 – Išsiplėtimo bakelio ventilis.
V3 – Boilerio ventilis su elektrine NO tipo termogalva. Vožtuvo paskirtis trejopa: leidžia greičiau įkaist katilui jį užkūrus (kol katilais neįkaista, vožtuvas uždarytas), apsaugo rankas nuo nusideginimo perkarštu vandeniu (uždaromas boileriui pasiekus užduotą temperatūrą) bei svarbiausias tikslas - lygina katilo ir boilerio temperatūras ir atidaromas tik tada, kai katilas karštesnis už boilerį. Rekomenduojame naudoti DN20 arba DN25 HEIMEIER  vožtuvą su HONEYWELL MT8  elektrinę termogalvą, kuri turi aukštą darbinę temperatūrą. Plačiau.
V4 – Pirmos akumuliacinės talpos ventilis su elektrine NO tipo termogalva. Vožtuvo paskirtis - "katilo išsiurbimo" metu, kai katile lieka tik žarijos, vožtuvas uždaromas ir į kolektorius S1 siurbiamas vanduo keliauja per avarinį ladomato viduje esantį gravitacinį vožtuvą ir katilą, taip išnaudojant visą sukaupta katile energiją. Priklausomai nuo pastato šilumos poreikio prailgina šildymą nuo pusvalandžio iki poros valandų. Taipogi, jei naudojamos daugiau negu viena akumuliacinė talpa, šie vožtuvai naudojami kaskadavimo algoritmams. Rekomenduojame naudoti DN25 HEIMEIER  vožtuvą su HONEYWELL MT8  elektrinę termogalvą, kuri turi aukštą darbinę temperatūrą. Plačiau
V5 – Antros akumuliacinės talpos ventilis su elektrine NO tipo termogalva. Vožtuvo paskirtis - "katilo išsiurbimo" metu, kai katile lieka tik žarijos, vožtuvas uždaromas ir į kolektorius S1 siurbiamas vanduo keliauja per avarinį ladomato viduje esantį gravitacinį vožtuvą ir katilą, taip išnaudojant visą sukaupta katile energiją. Priklausomai nuo pastato šilumos poreikio prailgina šildymą nuo pusvalandžio iki poros valandų. Taipogi, jei naudojamos daugiau negu viena akumuliacinė talpa, šie vožtuvai naudojami kaskadavimo algoritmams. Rekomenduojame naudoti DN25 HEIMEIER  vožtuvą su HONEYWELL MT8  elektrinę termogalvą, kuri turi aukštą darbinę temperatūrą. Plačiau
V6 – Trečios akumuliacinės talpos ventilis su elektrine NO tipo termogalva. Vožtuvo paskirtis - "katilo išsiurbimo" metu, kai katile lieka tik žarijos, vožtuvas uždaromas ir į kolektorius S1 siurbiamas vanduo keliauja per avarinį ladomato viduje esantį gravitacinį vožtuvą ir katilą, taip išnaudojant visą sukaupta katile energiją. Priklausomai nuo pastato šilumos poreikio prailgina šildymą nuo pusvalandžio iki poros valandų. Taipogi, jei naudojamos daugiau negu viena akumuliacinė talpa, šie vožtuvai naudojami kaskadavimo algoritmams. Rekomenduojame naudoti DN25 HEIMEIER  vožtuvą su HONEYWELL MT8  elektrinę termogalvą, kuri turi aukštą darbinę temperatūrą. Plačiau
V7 - Balansinis ventilis (DN25 arba DN32). Skirtas apriboti karšto vandens srautui į kolektorių pradiniu momentu, kol talpos viršus nepasiekęs aukštos temperatūros ir trieigio pavara būna atidaryta iki galo, taip pagerinant akumuliacinės talpos ir boilerio krovimą.
V8 ... V11 – Kolektoriaus elektrinės NO tipo termogalvos (jei reikia). Rekomenduojamos arba aukščiau minėtos HONEYWELL MT8  arba pigesnės DANFOSS TWA  elektrinės termogalvos. DANFOSS TWA  termogalvų darbinė temperatūra iki 65C, tuo tarpu HONEYWELL MT8   - gerokai aukštesnė. Kolektoriuje temepratūra nėra aukšta, tad tinka abi.  Plačiau.
V12 – Mechaninis termostatas (apsauga nuo rankų nuplikinimo). Rekomenduojame LK551
V13 – Apsauginis DN32 ventilis su elektrine NO tipo termogalva. Rekomenduojame DN32 HEIMEIER   vožtuvą su HONEYWELL MT8  elektrinę termogalvą, kuri turi aukštą darbinę temperatūrą.  
F1, F2 – Grubaus valymo filtras.
A1 – Avarinis slėgio vožtuvas. Iki dviejų aukštų pastatams naudotinas 1,8 baro vožtuvas. Dėl apsaugos padidinimo dažnai sistemoje dedami du tokie vožtuvai.
N1, N2, N3 – Automatiniai nuorinimo vožtuvai.
M1 – Monometras.
C1 – Katilo ventiliatorius (jei katilas su ventiliatoriumi). Valdiklis moka valdyti tiek paduodanti, tiek ištraukianti ventiliatorius arba kamine sumontuotą dūmsiurbę. Plačiau
L1 - Akumuliacinės krovimo mazgas, dar vadinamas "ladomatu". Rekomenduojame naudoti LK810 su ne mažiau už 72C kapsule. Plačiau
I1 – Išsiplėtimo indas (10...15% visos sistemos vandens tūrio). Kadangi akumuliacinėse talpose telpa didelis vandens tūris, išsiplėtimo indas reikalingas didelis. Prieš kūrenimo sezoną privalu indą atjungti nuo sistemos ir patikrinti jame slėgį