Programinis aprūpinimas

Dėmesio: į DIN3 serijos valdiklį galima rašyti tik DIN3 serijos programas, kuriu pavadinimas yra DIN3xxx.cod, kur xxx- versijos numeris

USB tvarkyklės - JOnis DIN3 VCP driver

Flashloader - programa, skirta atnaujinimams rašyti

Valdiklio atnaujinimo instrukcija


Konsoliniai įrankiai (windows aplinkai):

 • eeprom_reader - programa, išsauganti kompiuteryje ir atgal įrašanti visus nustatymus; 
 • sensor_reader - programa, išsauganti kompiuteryje ir atgal įrašanti daviklių nustatymus; 
 • phrases_editor - programa, išsauganti kompiuteryje ir atgal įrašanti valdiklio frazes; 
 • win_scada - testinė grafikų programa, skirta windows platformai. Skaityti pridėtą skaityk_mane.txt.


2019 10 22 versija 2.25

Svarbu: jei buvo senesnė už 2.17 versija, prieš atnaujinimą reikia irašyti 2.15 tarpinis ir atlikti žemiau nurodytus pakeitimus. Po to 2.17 rašyti nereikia, galima iškarto 2.25


2018 12 25 versija 2.17 -

2018 12 25 versija 2.15 tarpinis -

 • Tolimesni  algoritmų tobulinimai;
 • Atsisakyta šilumos siurblio algoritmo - nebeaktualu, o vietą procesoriuje išnaudoja;
 • Atsisakyta akvariumo valdymo algoritmo - nebeaktualu, o vietą procesoriuje išnaudoja;
 • Pridėtos dar trys palyginimo funkcijos (grupė "palyginimas2");
 • Pataisyta programų periodiškumo klaida;
 • Pridėti globalūs režimai ladomato ir katilo ventiliatoriaus algoritmuose;

 • Svarbu: prieš rašant 2.17 versija būtina prieš tai įrašyti 2.15, kuri perkels esamus nustatymus iš senesnių versijų į 2.17 ir naujesnes. Įrašome 2.15, startuojame valdiklį, tada galima rašyti 2.17 arba naujesnę;
 • Svarbu: po atnaujinimo einame meniu - nustatymai - kalibruotės, ten pakeičiame PT1+, PT1-, Pt2+, PT2- į "nenaudojamas". To nepadarius neveiks kamino ir saulės kolektoriaus davikliai;
 • Sverbu: po atnaujinimo einame meniu - nustatymai - sisteminiai, ten "NTC išplėtimo moduliai" padarome "nenaudojama";
 • Svarbu: po atnaujinomo jei naudojamas ladomatas: meniu - funkcijos - ladomatas sudedame pliusiukus ant globalių režimų;
 • Svarbu: po atnaujinomo jei naudojamas katilo ventiliatorius: meniu - funkcijos - katilo ventiliatorius sudedame pliusiukus ant globalių režimų;

2017 02 09 versija 1.73

 • Tolimesni šilumos siurblio algoritmo tobulinimai;
 • Nustatymai - garsas: atsirado du nauji punktai. 1. Katilo aliarmas, jei įjungtas, suveikus katilo ir/arba saules avariniams valdiklis pradės pypsėt. 2. Kamino aliarmas, nurodom prie kokios kamino temperatūros taipogi pradės pypsėt;
 • Akumuliacinės meniu prie išėjimų atsirado pasirinkimas "išėjimas nenaudojamas" (jei nėra akumuliacinės vožtuvo);
 • Akumuliacinės meniu pridėtas šilumos siurblio/granulinio katilo/dujinio katilo valdymas: naudojami du talpoje esantys davikliai, apatinis ir viršutinis . Kai viršutinis nukrenta žemiau pasirinktos temperatūros arba užduotos PID1+4C temperatūros, išėjimas aktyvuojamas (buferinė talpa išsikrovė). Kai talpos apačioje temperatūra pasiekia nurodyta meniu - išėjimas išjungiamas (buferinė talpa pasikrovė). Duotasis išėjimas turi logika, tad galima kombinuot su boileriu ar bet kokia kita norima funkcija;
 • Boilerio meniu dadėtas namo karsto vandens recirkuliacijos algoritmas: jei naudojamas paprastas siurblys, kol daviklio, pastatyto ant grįžtancios linijos arba linijos gale, temperatūra nepasiekia nurodytos, siurblys sukamas. Pasiekus temperatūra - stabdomas. Jei naudojamas valdomas UPM3 klases siurblys, galima nurodyti jo sūkius recirkuliacijos metu, o pasiekus temperatūra siurblio debitas mažinamas iki nurodyto meniu.


2016 12 11 versija 1.70

 • Tolimesni šilumos siurblio algoritmo tobulinimai;
 • Sisteminiuose nustatymuose pridėta opcija "Kieto kuro katilas naudojamas/nenaudojamas" - opcija skirta naudojant valdiklį su dujiniais katilais arba su šilumos siurbliais;
 • Visiškai perdaryta DAC ideologija. Dabar din3A turi 4 DAC (per papildomus stiprintuvus, ant D1...D4, atitinkamai DAC5...DAC8), Din3Pro - 8 DAC (DAC1...DAC4 kaip ir seniau, DAC5...DAC8 atitinkamai ant D1...D4). DAC ant Dx kontaktų įjungiami Menu-išėjimai-D konfigūracija. Visų DAC inversija ir 0-10/2-10V nustatymas perkelta į Menu-išėjimai-išėjimu konfigūracija;
 • Panaikintas saulės siurblio valdymas per D3, dabar pasirenkame norima DAC (D1...D4 bet kuris gali generuot PWM signalą dėl UPM3 siurblio);
 • Ventiliatoriaus funkcijoje užsikūrimo fazį pereina į auto režimą nebe pagal kamino temperatūrą, o kai sisteminiuose nustatymuose nurodyto katilo Nr1 temperatūra viršija jo aktyvumo temperatūrą (aktualu su katilais, kurie užkūrime ilgai laiko labai žemą temperatūrą, pav. VIGAS);
 • PT2- ir PT2+ išvadai gali veikt kaip išėjimai (aktualu dėl DIN3nano versijos, būtina plokštėje perlituot varžas). Nusistato meniu-išėjimai-D1...D10 nustatymai;
 • Ventiliatoriaus START mygtuką galima pasirinkt ant D2, D1 arba PT2+ (aktualu dėl DIN3nano). Reikia nuimt viduje esančia 1K varža iš PT2+ kontakto ir tokia pat pastatyt į +5V;
 • Pakoreguotas "protingesnio" ladomato algoritmas: sistemos starto metu, kai katilo įėjimo temperatūra pasiekia užduota "starto metu temperatūrą", pastaroji galioja nuo to momento 15 minučių, po to pereinama prie "užduotos įėjimo temperatūros";
 • PID papildytas opcija "maksimalus atidarymas pakrovimo metu": kai kraunama akumuliacinė ir naudojama proporcinė pavara, galima pakrovimo metu apribot maksimalų pavaros atidarymo kampą tam, kad neišnaudotu visos katilo energijos ir lengviau krautus akumuliacinė ir boileris;
 • Perdarytos kolektoriaus valdymo funkcijos. Kontūrų pirmame punkte pasirenkam algoritmą (1 daviklis, 2 davikliai, palyginimas, PID korekcija). Pirmuose trijuose režimuose galima manipuliuot dviem nepriklausomais išėjimais (atskirai įjungt šildymą, atskirai šaldymą). PID korekcijos režime, kontūro kalendorius keičia nulinį PID vidaus korekcijos tašką;
 • Kolektoriaus kontūrų ekranuose papildoma dinamine informacija - einamoji užduota temperatūra Tset (įvertinant ir korekcijas);
 • Pataisyta klaida, kai kontūrų meniu nerodė aktualios šiuo metu esamos lauko korekcijos;
 • Papildytas konfigūratoriaus iš serverio protokolas, papildant pagal paskutinius programinio aprūpinimo pakeitimus;
 • Nauja funkcija (įjungiama kaip paprastai - sisteminiuose nustatymuose): Katilų kaskadavimas;
         
SVARBU: Jei po atnaujinimo nedaromas gamyklinių parametrų atstatymas, per meniu privaloma padaryti sekančius nustatymų pakeitimus (prieš atnaujinimą reikia pažiūrėti kokie nustatymai yra, atnaujinus jie prapuls):
 • Meniu-išėjimai-išėjimų nustatymai: dac1...dac8 padaryt auto (naujas punktas);
 • Meniu-išėjimai-D1...D10 nustatymai: p2+ ir p2+ pasirinkt "įėjimais", išsaugot, perkraut valdiklį (naujas punktas);
 • Jei naudojamos proporcinės pavaros, iš naujo nustatyt PID, ladomato, oro valdymo ir saulės DAC išėjimus (atnaujinant nusimes buvę nuostatos);
 • Jei naudojama trilaidė pavara, iš naujo nustatyt pavaros išėjimus (atnaujinant nusimes buvę nuostatos);
 • Meniu-funkcijos-kolektorius: visuose kolektorių kontūruose nurodyti algoritmą (vienas ar du davikliai), šildymo išėjimą (atnaujinant nusimes buvę nuostatos) ir "šaldymo išėjimas" padaryt nenaudojamas (naujas punktas);
 • Meniu-funkcijos-katilo ventiliatorius: pasitinkrint opcijas "D1/D2/PT+ naudojimas", "dūmsiurbės išėjimas" ir "minimalūs sūkiai";
 • Meniu-funkcijos-akumuliacinė talpa: pasikeist į "išsiurbimo pabaiga - PID1 palaikymas + 4C" (naujas punktas);
 • Meniu-funkcijos-akumuliacinė talpa: nustatyt "Acu 1 valve open pause 0s" (naujas punktas);
 • Meniu-funkcijos-akumuliacinė talpa: pasikeist į "Išsiurbimas į kolektorių" (naujas punktas);
 • Meniu-funkcijos-akumuliacinė talpa: nustatyt "Iškrovimo įjung. nenaudojamas" (naujas punktas);
 • Meniu-funkcijos-akumuliacinė talpa: pasikeist į "Iškrovimas auto nestabdomas" (naujas punktas);
 • Meniu-funkcijos-kolektorius- : visuose kontūruose opciją "globalūs režimai keičia/nekeičia termorežimą" padaryt "nekeičia"

Naudojantiems web interfeisą ir konfigūratorių, po atnaujinimo kreipkitės į sistemos administratorių. Reikia padaryt pakeitimus serveryje kad veiktu konfigūratorius


2016 01 03 versija 1.41 -

 • Keletas smulkiu pakeitimu;
 • Kolektoriaus kontūruose dadėta +/-0.3C histerezė opcijai "Oro daviklis šildyma stabdo".


2015 12 12 versija 1.39 -

 • Pakeitimai šilumos siurblio algoritme;
 • Programose pridėta inversija;
 • Pataisyta klaida su paprastų PID dinaminiu greičių;
 • Akumuliacinė iš "stovi" į "kraunama" pereina tik kai katilas aktyvus (nepriklausomai nuo kamino ar katilo temperatūrų);
 • Visur funkcijų meniu sumažinta kamino riba nuo 80 iki 30C;
 • Panaikinta priežastis, dėl kurios valdiklis nestartuodavo padavus nulį į D9;
 • Sumažinta boilerio maksimali temperatūra iki 38C;
 • Pataisyta programų meniu globalių režimų klaida kai programos tipas "akumuliacinės paleidimas";
 • Jei sustabdyta akumuliacinė, tuo metu sistema stabdoma (įsigalioja pid, siurblių ir kontūrų blokuotė);
 • Akumuliacinės meniu dadėta opcija "automatinis iškrovimo sustabdymas";
 • Akumuliacinės meniu įdėtas punktas "iškrovimo įjungimas su išėjimu...", leidžiantis išjungti akumuliacinės iškrovimo pristabdymą suveikus pasirinktam išėjimui;
 • Daviklių priskyrimas programose nebetikrina ar daviklio numeris priskirtas;
 • Per com prievadą įrašomos temperatūros riba pakelta iki 400C;

2015 03 17 versija 1.10 -

 • Pataisyta klaida, kai vietoj kontūrų pavadinimu atsirasdavo pseudografiniai simboliai. Ypač aktualu dėl DIN3Nano;
 • Pridėtas šilumos siurblio "oras-vanduo" valdymo algoritmas. Dar negalutinė, testuojama algoritmo versija.

2015 02 13 versija 1.08 -

 • Aktyvuotas automatinis valdiklio persikrovimas vieną kartą per parą (senesnėse versijose buvo tik meniu punktas, bet persikrovimas nebuvo realizuotas);
 • Katilo ventiliatoriaus valdymas galimas dviem metodais: senuoju, kai sūkiai tolygiai mažinami tarp dviejų užduotų temperatūrų ribų, ir naujuoju, kai užduodama katilo išėjimo temperatūra, o sūkiai reguliuojami naudojant matematini P.I.D. (proporcinis/integralinis/diferencialinis) modelį. Numetimas į gamyklinius parametrus nereikalingas, bet po programinio aprūpinimo atnaujinimo būtina nustatyti seniau nebuvusius parametrus katilo ventiliatoriaus funkcijoje: pasirinkti algoritmą (paprastas/su P.I.D.), jei pasirinkta su P.I.D. - nustatyt pradinius PID koeficientus (proporcinis - 2, integralinis - 0.3, diferencialinis - 0);
 • Į katilo ventiliatoriaus funkciją  pridėta oro sklendės valdymas (tik DIN3PRO valdikliams) per pasirinktą DAC išėjimą. Valdoma naudojant 0-10V signalą naudojant proporcinę pavarą. Katilo užkūrimo fazėje pavara atidaroma 100%, darbiniame režime valdoma pagal naudojant matematini P.I.D. (proporcinis/integralinis/diferencialinis) modelį. Katilui užgesus - sklendė pilnai uždaroma, kad kamino trauka neaušintu katilo. Numetimas į gamyklinius parametrus nereikalingas, bet po programinio aprūpinimo atnaujinimo katilo ventiliatoriaus funkcijoje būtina nustatyti seniau nebuvusius  pradinius oro sklendės PID koeficientus (proporcinis - 2, integralinis - 0.3, diferencialinis - 0);
 • DIN3PRO valdiklių išėjimų meniu papildytas rankiniu DAC išėjimų valdymu. Numetimas į gamyklinius parametrus nereikalingas, bet po programinio aprūpinimo atnaujinimo būtina "Meniu" - "Išėjimai" - "Rankinis valdymas" DAC1...DAC4 nustatyti "AUTO".
2015 01 23 versija 1.06 -
 • Trikalbis meniu (lietuvių, rusų, anglų);
 • Papildytas komunikacijos su kompiuteriu protokolas;
 • Akumuliacinės nustatymai papildyti punktu, nustatančiu katilo išsiurbimo fazės pabaigos temperatūrą (galioja tik naudojant proporcinę pavarą prie PID1);
 • Ventiliatoriaus meniu papildytas mygtuko prie D2 išjungimu;
 • Įvairūs smulkūs pataisymai ir papildymai.

2014 10 04 versija 1.01 - naujos kartos programinė versija. Prieš rašant 1.01, privaloma irašyti 1.00.  
 • DIN3Pro aktyvuoti mygtukai F3 (stop) ir F4 (start), skirti valdyti katilo užkūrimo funkciją;
 • Patobulintas "savadarbio" ladomato (kai vietoj ladomato naudojama trieigė pavara su siurbliu) funkcionalumas ;
 • DIN3Pro gali valdyti iki keturių proporcinių trieigių pavarų (trys PID funkcijoje, viena ladomate). Pavaros jungiamos prie DAx išvadų, valdomos paduodant į pavaras 0-10V įtampą. Valdymo algoritmas pagal P.I.D. metodą (proporcinis-integralinis-diferencialinis), kas leidžia labai tiksliai palaikyti užduotas temperatūras. Valdiklis "žino" pavaros padėtį ir, atsižvelgdamas į matematinę situacijos prognozę, "nurodo" pavarai kokiu kampu pastaroji turi atsisukti;
 • Prisidėjo kalibruočių meniu, leidžia susikalibruoti DA išėjimus bei analoginius įėjimus
 • Atsirado iki penkių apskaitos funkcijų (prie atitinkamų Dx įėjimų pajungus srauto skaitiklius, galima matuoti atiduodamas ar naudojamas galias);
 • daug smulkių pakeitimų;
 • Pastaba: keičiant programos versiją iš senesnės (iki 1.0) į naujos kartos (virš 1.0) visi esami nustatymai bus ištrinti. Valdiklį reiks persikonfigūruoti iš naujo. Jei nenorite to daryti - nenaujinkite programinės versijos. Vieną karta ištrynus nustatymus, prieš sekančias versijas to daryti nebereiks.
2014 10 04 versija 1.00 - pradinė naujos kartos programos versija. 1.00 paskirtis - paruošti valdiklį sekančioms versijoms. Kadangi senesni nustatymai nesuderinami su naujos kartos (virš v1.0) programinių aprūpinimu, 1.00 padarys priverstinį visų nustatymų, daviklių, kalibruočių ir t.t. numetimą į gamyklinius parametrus. Numetimas bus vykdomas valdikliui startavus kiekviena kartą, tad po pirmo užsikrovimo reikia perrašyti naujesnę versiją.
2014 08 28 versija 0.50 - 
 • pataisyta klaida, kai neveikė DHT22 drėgmėmačiai su išjungtu DHT22 maitinimo valdymu;
 • dadėta situacija, kai naudojamas "savadarbis ladomatas", bet nėra akumuliacinių talpų.
2014 08 04 versija 0.48 - 
 • smulkūs kosmetiniai pakeitimai;
 • prideta D įėjimų inversija programų logikoje, kai naudojama logika su D įėjimais. Inversija užstatoma D konfigūracijos meniu
2014 06 16 versija 0.46 - 
 • smulkūs kosmetiniai pakeitimai;
 • boilerio prioritetas;
 • specializuotas pavaros valdymas ladomato funkcijoje (naudojant savadarbį ladomatą).
2014 06 16 versija 0.43 - daug pakeitimų, patobulinimų, naujų algoritmų. Ši ir aukštesnės versijos jau turi PIN`a (kodą, užblokuojanti dalį meniu), kuris leidžia užrakinti nustatymus. Jei keičiat softą iš senesnio, gali nutikti, kad užsirakins nustatymai. Gamyklinis kodas - 00000. Einam į "Menu"-"Nustatymai"-"PIN", įeinam į viršutinį punktą "PIN įvedimas", ten matom visus nulius, nieko nekeičiam ir spaudžiam "ENTER". Tada einam į antrą meniu punktą ir padarom "PIN nenaudojamas". Išeinam iš meniu. Tai reiks padaryti tik vieną kartą, ateityje keičiant softą pinas jau nebeužsidės
2013 12 07 versija 0.31 - pataisyta klaida su "paprastu" cirkuliaciniu siurbliu (neišsijungdavo esant šaltai sistemai).
2013 12 02 versija 0.3 - daug pakeitimų, padarytu per pusę metų.
2013 04 10 versija 0.06 - pataisyta:
 • klaida programose su periodiškumu;
 • laikrodžio nustatymas per kompiuterio interfeisą (vasaros laikas);
 • dadėta galimybė išjungti išėjimo statuso siuntimą į duomenų bazę.
2013 03 26 versija 0.05 - pirma oficiali valdiklio programos versija .